ទាញយក

រថយន្ត

ដំណោះស្រាយ​ការ​ទទួល​បាន​ទិន្នន័យ​នៃ​ការ​បន្ថែម​ប្លាស្ទិក

បរិក្ខារបរិក្ខារសម្រាប់ការពារបរិស្ថាន

បរិក្ខារបន្ថែមសម្រាប់សម្ភារៈតុបតែងអគារ

ភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ បំពង់វេជ្ជសាស្ត្រ Extrusion

ឧបករណ៍វេចខ្ចប់

បំពង់ និងសម្ភារៈតុបតែងអគារ

ឧបករណ៍សំលៀកបំពាក់ការពារ